Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties

Bij het opmaken van PDF-bestanden voor digitale prints, wil je kwaliteitsverlies voorkomen. Normaal gesproken geldt: hoe hoger de resolutie, hoe scherper de print. Lever echter geen onnodig grote bestanden aan.
Maak tijdens de opmaak van jouw PDF-bestand een inschatting, welke resolutiegeschikt is voor de toepassing.

Belangrijke tips voor een optimaal resultaat
• Lever je bestanden bij voorkeur aan in PDF of eventueel in JPG of PNG. Het is niet mogelijk je bestanden aan te leveren in TIF, PSD, PSB. Zet deze bestanden dus altijd om.
• Maximaal 30.000 pixels per zijde, maximaal 1 GB aangegeven bij afbeeldingsgrootte in Photoshop.
• Gebruik nooit de optie aanleveren als JPG om bestanden groter op te maken dan voor PDF mogelijk is.
• Houd 1 cm als veilige marge aan binnen het afgewerkte formaat. We raden aan om hier geen belangrijke beelden, logo’s en/of teksten te plaatsen i.v.m enkele millimeters afwijking tijdens het frezen/snijden. Houd specifiek rekening met smalle randen in de print, hierbij valt een afwijking extra op.
• Voer geen bewerkingen, zoals het croppen van snijtekens of het aanpassen van het formaat, in Acrobat uit. Doe dit altijd in de opmaaksoftware (Illustrator, Photoshop) zelf. Bewerkingen in Acrobat worden door ons systeem ongedaan gemaakt.
• Lever geen versleutelde PDF bestanden aan.
• Als je een JPG bestand met een ingesloten kleurprofiel gebruikt tijdens het uploaden, wordt dit profiel niet ingesloten door ons systeem en zal het standaard profiel (FOGRA39 of sRGB) aan het bestand worden toegewezen. Om dit, en dus kleurproblemen in de print, te voorkomen raden wij aan het bestand aan te leveren als PDF met ingesloten kleurprofiel.
• Lever één bestand per onderdeel aan: geen ontwerpen combineren of meerdere (dezelfde) ontwerpen in één bestand plaatsen.
Bijvoorbeeld: Je wilt graag 100 dezelfde cirkels. Wij ontvangen dan graag 1 bestand met 1 cirkel waarvan je 100 stuks bestelt en niet 1 bestand met 100 cirkels.
Tenslotte, afvlakking zorgt in bepaalde gevallen voor zwaardere, moeilijker te verwerken bestanden.

Lettertypen en lettercontouren
Zet actieve tekst altijd om naar lettercontouren. Zo worden teksten vastgelegd en veiliggesteld, voorkom je fouten in je print en kunnen we de bestanden eventueel openen om te controleren en/of bewerken. Sluit lettertypen voor de zekerheid in, in de PDF.

Lagen in de PDF
Uit de opbouw in lagen kan onze RIP geen informatie halen m.b.t. printlagen. Werken met lagen is handig tijdens de opmaak, maar vormt risico’s in de RIP en maakt bestanden onnodig groot. Vlak bestanden daarom af en verwijder onzichtbare/verborgen lagen.
Laagopbouw wordt tijdens onze geautomatiseerde voorbereiding afgevlakt. Bij onzichtbare/verborgen lagen vanuit Illustrator, bestaat het risico dat deze toch geprint worden.

Afloop
Voor bijna alle signproducten van BOTER | maakt bijzonder geldt bij afwerkingen  1 cm afloop rondom.
Bij drukwerk geldt een afloop van 3 mm afloop rondom.
Lever je bestanden zónder snijtekens aan.

Overdruk & Transparanties
In de RIP-software wordt vulling/lijn overdruk herkend en gesimuleerd.
Kleuren van overlappende objecten met overdruk worden bij elkaar opgeteld. Hierdoor ontstaat een nieuwe full color opbouw. Wit als proceskleur (CMYK 0-0-0-0) op overdruk, wordt niet zichtbaar. Deze softwarefunctie dient vooral voor de herkenning van steunkleuren, zoals witprint onder/boven de full color objecten.

Andere van Boter

Reclame

Een reclamebericht komt zelden alleen. Als je promotie wilt maken, dan beschik je over verschillende middelen om je doel te bereiken. Daaruit maak je de beste keuze. Boter inspireert je met signing, belettering, drukwerk en textiel.

Interieur

Interieurbouw en standbouw zijn beide gebaseerd op een doordacht ontwerp. Het verschil? Bij standbouw is de toepassing ‘kort’, bij interieurbouw ‘langdurig’. Daarom moet je ook andere keuzes maken op het gebied van constructie en materiaal.

Workshops

Voorbereiding, deelname en follow-up: dat zijn de drie belangrijkste fases in jouw beursproject. Om maximaal rendement uit jouw inspanningen te halen geeft BOTER | maakt bijzonder over al deze thema’s een praktische workshop.

Adres
Boter Stand-decorbouw B.V.
Nijkamp 5
9461 HS Gieten
Netherlands 

NieuwsbriefBOTER | maakt bijzonder © 2019

Concept en ontwerp: Dagelyks Communicatie

Realisatie: BOTER | maakt bijzonder